Behruz Nadri - Master Manueel Therapie

Wat is manueel therapie

De manueel therapeut richt zich op aandoeningen van gewrichten, spieren en zenuwen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van specifieke verrichtingen zoals mobiliseren, manipuleren en gerichte oefeningen.

De manueel therapeut helpt mensen met klachten welke in relatie staan met functiestoornissen van de wervelkolom en de armen en benen. Deze functiestoornissen ontstaan doordat gewrichten in de wervelkolom of ledematen niet goed werken. Hierdoor wordt het bewegen moeilijk en pijnlijk hetgeen beperkingen in het dagelijks leven zal veroorzaken. Naast de stoornis in bewegen kan een klacht ook door andere factoren beïnvloed worden.